• LocationKutná Hora
  • PositionT2
  • Debut date

Do Vysokoškolského uměleckého souboru se dostal náhodou, když si spletl dveře učebny. Od té doby si jej tam nechali jako tenora, má ale zaječí úmysly směrem do basu. Ovládá teoretickou znalost hry na kytaru, klasického zpěvu a not. Je členem zábavové kapely Sníh v džungli, několika spolků a rodiny čítající dívku a psa.