Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice

Naše fotka

Soubor vznikl v roce 1950 a v jeho čele stál až do roku 1993 doc. Ing. Vlastislav Novák, po němž převzal vedení Jiří Kožnar, který soubor vedl do roku 2007. Od roku 2008 do 31.3.2010 byl jeho uměleckým vedoucím Ondřej Tajovský a dnes je jím Tomáš Židek. Soubor je v současné době složen převážně ze studentů. Uvádí vedle klasických vokálních a vokálně-instrumentálních děl také jazz, soul, písně z muzikálů, gospel, scénickou a alternativní hudbu. Spolupracoval s Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové. Účastní se domácích i zahraničních sborových festivalů (např. Canta Pueblo Argentina, FIMU Belfort, Polifonico Arezzo.). V červenci 2005 podnikl VUS Pardubice koncertní turné po Kanadě, zúčastnil se Festivalu 500 v St. John´s (NFL). Od roku 1990 soubor vydal tři vlastní CD a na dalších pěti CD spolupracoval se známými hudebními interprety. Nahrál snímky pro rozhlas a TV.

Zázemí Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice poskytuje od jeho založení Univerzita Pardubice.

Dirigenti


IMG_0467Tomáš Židek

Webové stránky a umělecký životopis zde: http://tomaszidek.cz/zivotopis/
Soubor převzal po výběrovém řízení v červnu 2010 a dosáhl s ním řady úspěchů. Ještě tentýž rok na podzim soutěžil VUS na mezinárodním festivalu (MF) IFAS, kde obhájil stříbrná pásma. V následujícím roce úspěšně absolvoval Svátky písní Olomouc 2011, kde soubor získal 3x zlato. V roce 2012 na IFAS to bylo opět stříbrné pásmo, a to těsně pod hranicí zlatého. Koncem roku 2012 s VUS vyhrál kategorii smíšených sborů na MF Pražské Vánoce. S VUS pravidelně soutěží na MF FSU Jihlava, kde se soubor rok od roku umísťoval vždy lépe. V roce 2014 se ve smíšené kategorii umístil jako první, stejně tak i s jeho vlastní novinkovou skladbou. Dále v roce 2014 dosáhl zlatého pásma ve dvou kategoriích na MF IFAS.

Vede VUS ke společným projektům sborů UČPS, se kterými pak koncertuje v místech sídel zapojených sborů. Konkrétně 2012 – Fibichova Jarní Romance, k výročí 100 let úmrtí J. Vrchlického, nebo v Roce české hudby 2014 Stabat Mater A. Dvořáka. V těchto projektech spojil sbory – Doubravan Chotěboř, Vlastislav Heřmanův Městec, Jizeran Semily a Smíšené Jitro Hradec Králové. Mj. byl vyzván pořadatelem MF FSU Jihlava ke spolupráci VUS Pardubice, VUS UK Praha a Filharmonie Gustava Mahlera a řízení společného koncertu na FSU Jihlava 2015. Hudební komisí UČPS mu byl udělen titul Sbormistr Junior 2014.


Ondřej Tajovský

Byl šéfdirigentem VUS od 1.1.2008 do 31.3.2010.

Za jeho působení VUS začal úzce spolupracovat s Filosofickou fakultou Univerzity Pardubice na výběrovém semináři Historická hudba a dvakrát koncertoval na Slovensku. Získal tři stříbrné diplomy v mezinárodních soutěžích.


Jiří KJiří Kožnarožnar

Čestný dirigent Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice

Vystudoval Konzervatoř Pardubice – obor varhany a dirigování. Věnuje se koncertní a pedagogické práci, hudebnímu aranžmá sborové a elektro-akustické hudby, režii v hudebních studiích. Působí na ZUŠ, kde založil varhanní oddělení. Spolupracuje s mezinárodním festivalem Bohemia Cantat a je členem poroty Harantovských slavností historického zpěvu.

Byl šéfdirigentem VUS Pardubice od r. 1993 do 2007. 22. 12. 2007 byl novým šéfdirigetem Ondřejem Tajovským navržen na post Čestný dirigent VUS Pardubice.

Jeho podrobný profil je k dispozici na portálu ceskesbory.cz.

 

 


 

Doc. Ing. VlaVlastislav Novákstislav Novák, CSc.

Zakladatel Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice

Základy ve hře a v dirigování získal na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Tam také založil při studiu gymnázia mládežnický sbor této školy a sbor dětský. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou (dnes Univerzita Pardubice) jako inženýr chemie, kde od roku 1957 působil rovněž jako pedagog a vědecký pracovník až do roku 1993. V roce 1992 se habilitoval na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde působil jako pedagog hlasové výchovy a sborového zpěvu. VUS Pardubice založil v roce 1950, který vedl do roku 1993 a v roce 1960 Pardubický dětský sbor. Současně se studiem chemie studoval soukromě skladbu a dirigování na Akademii múzických umění a PF UK v Praze (Prof. J. Veselka, Prof. M. Venhoda, Prof. V. Dobiáš, Prof. Dr. J. Plavec).

Od roku 1980 působil jako profesor dirigování a sborového zpěvu na Konzervatoři Pardubice, kde vychoval řadu dnes již známých profesionálních dirigentů a sbormistrů, působících po celé České republice i v zahraničí. Vedl mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Taiwanu, Japonsku a Americe. Rovněž byl zván do mezinárodních porot sborových soutěží v ČR i v mnoha zemích Evropy i v Americe. Byl jmenován osobností města Pardubic a je nositelem řady dalších ocenění města i titulů universit (UNI Goteborg, Humboldt UNI Berlin, Lomonosov UNI Moskva).

Unie českých pěveckých sborů jej ocenila nejvyššími dirigentskými cenami Františka Lýska a Bedřicha Smetany.

V průběhu své činnosti založil několik mezinárodních festivalů (MF) – 1968 MF IFAS a 1969 MF dětských a mládežnických sborů v Pardubicích, 1994 mezinárodní festival Bedřicha Smetany v Litomyšli a v roce 1999 – MF Bohuslava Martinů, který je dnes jednou ze soutěžních kategorií MF IFAS.

V průběhu sezóny 1993/4 po registraci VUS jako občanského sdružení předal vedení sboru svému žáku Jiřímu Kožnarovi.

Jeho podrobný profil je k dispozici na portálu ceskesbory.cz.