VUS Pardubice v roce 2017

VUS Pardubice v roce 2017

V uplynulém roce náš soubor podstoupil řadu změn. Nejcitelnější z nich byl očekávaný odchod dlouholetého člena VUS Milana Linharta z pozice manažera souboru. Uprázdněná pozice manažera byla navíc vzhledem k nemožnosti nalezení odpovídající personální náhrady zrušena a její povinnosti si postupně rozdělili členové výboru. I díky Milanově pomoci se to zatím obešlo bez větších komplikací, za což mu patří náš dík.
Počet koncertů a vystoupení klesl ze 49 v roce 2016 na 25, což přispělo ke snížení časové náročnosti pro členy souboru a přes značnou personální fluktuaci umožnilo udržet interpretační kvalitu.
V září do našich poněkud prořídlých řad přibylo několik nových zpěváků-kandidátů, většinou studentů předmětu Historická hudba (HIHU) filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

Přes určitou redukci počtu akcí byl náš rok 2017 plný rozmanitých akcí. Koncertní činnost jsme zahájili hned 8. ledna provedením Rybovy České mše vánoční v Sezemicích, další zimní akcí pak byl pouze Tradiční valentýnský koncert, který se konal v Hudebním sále pardubické radnice. V dubnu soubor koncertoval hned čtyřikrát. Spolu se sborem Continuo a Komorní filharmonií Pardubice oslavil 4. dubna kulaté 300. výročí narození Jana Václava Stamice provedením jeho slavnostní Missy solemnis in D. Devátého dubna koncertoval soubor v kostele sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdaneč a hned poté v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Tyto koncerty se již nesly v duchu oslav dalšího výročí a to 300 let od narození významné panovnice císařovny Marie Terezie. Poslední dubnový koncert se uskutečnil 22.4. v Luži v rámci festivalu Athény východních Čech. Stamicovu mši jsme si zopakovali ve stejném složení ještě 5. května v sále chrudimského muzea. V květnu se Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice zúčastnil mezinárodního festivalu FSÚ v Jihlavě, ze kterého si dovezl pěkné stříbrné pásmo v kategorii 1A – smíšené komorní sbory. Před prázdninami jsme stihli ještě další čtyři akce, především Harantovské slavnosti historického zpěvu na hradě Pecka, tradiční pardubické Zrcadlo umění a další koncert v kostele v Lázních Bohdaneč. Dívčí část souboru navíc vyjela pod vedením Jany Mimrové do Vlčkova u Litomyšle s provedením Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Poctou pro Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice bylo pozvání na 59. ročník mezinárodního festivalu Smetanova Litomyšl, kde Stamicova Missa solemnis in D doprovodila odpolední mši v Piaristickém chrámu Nalezení sv. kříže celebrovanou Mons. Tomášem Halíkem.

Po prázdninách soubor koncertoval poprvé 17.9. v chrudimském chrámu Nanebevzetí panny Marie pro Farní charitu Chrudim. V Den české státnosti 28. října se kromě tradičního doprovodu pietního aktu u sochy prezidenta Masaryka na náměstí Čs. legií historicky poprvé uskutečnil navazující koncert v blízké zrekonstruované posluchárně H1 na fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) Univerzity Pardubice. V koncertování v tento svátek jsme se rozhodli pokračovat i v příštím roce. Na konci října jsme se sešli za účelem dotočení plánovaného lidového CD, kterému je věnován samostatný článek. Pátého listopadu soubor potřetí a opět před velmi početným publikem vystoupil v kostele v Lázních Bohdaneč. V předvečer svátku 17. listopadu bylo ve spolupráci s Pěveckým sborem a Symfonickým orchestrem konzervatoře Pardubice v Sukově síni provedeno Faurého Requiem jako připomínka obětí boje za svobodu a demokracii. Další listopadová vystoupení patřila akcím pořádaným Univerzitou a to imatrikulaci studentů prvních ročníků FEI, pietnímu aktu 17. listopadu a konferenci pořádané filozofickou fakultou. V adventu soubor uskutečnil dvě tradiční akce – vystoupení „na schodech“ Fakulty chemicko-technologické pořádané speciálně pro zaměstnance Univerzity Pardubice a vánoční dvojkoncert v Rytířském sále na Zámku Pardubice. Mimo to však stihl účast na dalším mezinárodním festivalu Pražské Vánoce, kde získal také stříbrné pásmo v kategorii smíšených sborů. Rok 2017 zakončil soubor vystoupením na adventních trzích na pardubickém Pernštýnském náměstí.

Nezbývá než doufat, že rok 2018 bude nejméně stejně úspěšný jako rok předešlý.