Rok 2016 ve znamení Otce vlasti

Rok 2016 ve znamení Otce vlasti

V roce 2016 vzpomeneme jedno z nejvýznamnějších výročí evropských dějin – 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské, syna Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Vysokoškolský umělecký soubor bude při této příležitosti interpretovat vybrané skladby – např. Messe de Notre Dame Guillaume de Machaunta, Otčenáš, ke cti Otce vlasti Leoše Janáčka, díla ke sv. Václavu a dalším patronům, které Karel IV. uctíval, díla v církevní staroslověnštině jako připomínka Karlova vzkříšení východního obřadu, které Karla IV. oslavují, reflektují jeho dílo nebo se k němu jinak pojí, a to jak na tradičních koncertech v Lázních Bohdaneč a Pardubicích, ale také v dalších městech a rovněž v rámci mezinárodní spolupráce se sousedním Polskem v projektu „Píseň zemí Koruny české“.

Polská spoluúčast není náhodná. Knížetství Slezské bylo jednou ze zemí Koruny české a fakt, že tehdejší Slezská Vratislav – dnešní Dolnoslezská metropole Wroclaw – byla Karlova druhá nejoblíbenější metropole a získávala od něj mnohá privilegia, je skutečnost známá a doložitelná.

Projekt „Píseň zemí Koruny české“ je spoluprací VUS s polským sborem Medici Cantantes, a není to spolupráce první. Oba sbory sdílí bohatou historii společných vystoupení už od roku 2013, kdy VUS přizval ke spolupráci polský sbor, aby společně zazpívaly v jazyce svých předků (staroslověnsky), a tím uctily výročí příchodu Cyrila a Metoděje na tehdejší Velkou Moravu. Koncerty se konaly na Velehradě, v Pardubicích, Chrudimi i v Praze. Jako odezva následovala pozvánka od polského sboru do Wroclawi, aby tam VUS představil svůj repertoár. Další pozvání do Wroclawi, iniciované sborem Medici Cantantes, VUS obdržel jakožto jediný zahraniční host počátkem roku 2015, a to do projektu Narodowého Fóra Muziky (tj. Wroclawská filharmonie), kterého se VUS zúčastnil v srpnu 2015. VUS se tak zapojil do týdenního projektu s názvem Singing Europe 2015 a byl nesmírně překvapený Polskou vstřícností i servisem.

Cílem projektu je uctění výročí 700. let od narození krále a císaře Karla IV., rozšíření povědomí širší veřejnosti o Wroclawském titulu Hlavního města evropské kultury 2016, udržení a rozšíření spolupráce dvou kolektivů (Polského a Českého) stejného poslání a obsazení, společné provedení hudebního díla českého autora motivovaného polským uměleckým dílem výtvarným (kantátu „Otčenáš“ složil Leoš Janáček inspirovaný obrazy polského malíře Jósefa Meciny-Krzesze) a provedení společných pořadů na zajímavých místech v ČR a v Polsku.

I všechny další hudební pořady, které bude VUS během roku na území ČR pořádat, se k tomuto speciálnímu výročí budou vztahovat, a pro návštěvníky tak připraví jedinečný kulturní zážitek.

Informace o těchto pořadech budou zveřejněny v aktualitách koncertů.

 

2016.projekty