Slavnostní den Univerzity Pardubice

Slavnostní den Univerzity Pardubice

VUS Pardubice se účastnil slavnostního dne Univerzity Pardubice, a to při dvou příležitostech.

 

V pátek třináctého listopadu se na akademické půdě Univerzity Pardubice konal program k připomenutí významným listopadových událostí. Kromě jiných akcí bylo v dopoledních hodinách otevřeno nové atrium v jižní části kampusu v Polabinách, v jehož srdci byla ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a se svolením VIZE 97 slavnostně odhalena Lavička Václava Havla. VUS Pardubice při této příležitosti zazpíval skladbu Perfect day od Havlova přítele Lou Reeda, v úpravě dirigenta souboru Tomáše Židka.

 

Skladba sklidila velký ohlas a VUS po skončení programu následně obdržel několik děkovných e-mailů.

 

„Byl to sice pouhý okamžik dobrého pocitu a radosti, že jsme akci krásně společně zvládli a hezky si ji i užili, i jak se ukázalo z událostí dalších, ale o to více si važme každého takového zastavení i schopnosti se domluvit a tak krásně spolupracovat,“ uvedla na adresu souboru v jednom z nich mluvčí univerzity Ing. Valerie Wágnerová.

 

Soubor pak vystoupil ještě jednou. A to v podvečer, kdy před Univerzitní knihovnou proběhl tradiční akt ke Dni studentů za svobodu a demokracii, na němž je VUS již tradičním hostem.