Singing Europe 2015

Singing Europe 2015

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice ve Wrocławi

 

Dolnoslezská Wrocław hostila ve dnech 2. – 9. srpna již druhý ročník festivalu Singing Europe. Tento projekt navazuje na festivaly Śpiewający Wrocław i Śpiewająca Polska a je to vlastně jakási příprava na velké finále v příštím roce, kdy bude Wrocław hlavním městem evropské kultury. Cílem této akce je setkání akademických sborů, zpřístupnění náročného repertoáru klasické oratorní a a capellové tvorby mladým zpěvákům, divákům a v neposlední řadě taktéž možnost spolupráce s umělci světového renomé. Letos to byla vokální skupina Voces8 z Velké Británie, se kterou se představily všechny sbory na společném koncertě, ale hlavně britský dirigent Paul McCreesh, pod jehož vedením sbory provedly společně s Orchestrem NFM (Wrocławská filharmonie) velké oratorium Edwarda Elgara „The dream of Gerontius“, op. 38 (Sen Gerontiův – libreto napsal kardinál John Newman). Hlavní role Gerontia se autenticky zhostil tenorista Charles Daniels, v rolích Kněze a Anděla agonie barytonista Neal Davies a Anděla švédská mezzosopranistka Ann Halenberg.

Celého festivalu se účastnily 3 polské akademické sbory – Akademicki chór Politechniki Wrocławskej, Chór Uniwersytetu Śląskiego v Cieszynie „Harmonia“ a Chór Akademicky Uniwersytetu Warszawskiego a jako zahraniční host VUS Pardubice, tentokrát pod vedením asistenta šéfdirigenta Jakuba Pikly. Za celý týden sbory absolvovaly kolem 40 hodin zkoušek (převážně pod vedením dirigentky a umělecké vedoucí ESK Wrocław 2016, paní Agnieszky Franków-Żelazny) a workshopů s Voces8; samozřejmě také spoustu společných příjemných a „družných“ chvil, večerů apod.

Oba závěrečné koncerty se konaly v nově postavené budově filharmonie (NFM) a byly tak vůbec prvními koncerty v tomto úžasném sále (jednom z největších v Polsku a Střední Evropě – kapacita 1800 diváků). Oba koncerty, které proběhly v pátek 7.8. (A capella s Voces8), i v sobotu 8.8. (Sen Gerontiův) byly vyprodané.

V neposlední řadě patří ohromný dík našim hostitelům, neboť nám připravili skvělé podmínky, zázemí, zkušenosti, zážitky a skvěle se o nás starali (hlavní koordinátor projektu, pan Jarosław Irzyk a výše zmíněná A. Franków-Żelazny a samozřejmě celý organizační tým), a také díky městu Wrocław, Dolnoslezskému Vojvodství a Ministerstvu kultury Polské Republiky, díky jejímž prostředkům se celá tato obrovská akce mohla uskutečnit v takovémto rozsahu. Nebojím se říci, že to byl velký úspěch, že jsme dobře reprezentovali českou sborovou kulturu a že to byl pro všechny velký zážitek a obohacení, na které budou vzpomínat do konce svého (nebo alespoň sborového) života.

Jakub Pikla

asistent šéfdirigenta VUS Pardubice