Akademická Banská Bystrica 2015

Akademická Banská Bystrica 2015

Banská Bystrica, kouzelné město studentů na úpatí Nízkých Tater a Malé Fatry, hostilo i letošní rok, tradičně po dvou letech, pěvecké sbory z celého Slovenska, Česka i Maďarska. XVI. ročník Medzinárodného festivalu vysokoškolských speváckých sborov Akademická Banská Bystrica započal 7. května 1. festivalovým koncertem, vystoupením místních sborů i souborů z blízkého okolí B. Bystrice. VUS Pardubice se představil hned v první soutěžní den, v pátek 8. května. Uvedl tak kategorii Smíšené pěvecké sbory, kde se představil úvodní skladbou svého šéfdirigenta Tomáše Židka – Husitským Otčenášem, op.10, která je věnovaná letošnímu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Sbor pokračoval renesanční skladbou Josquina des Preze – Ave Maria a hned poté následovala, porotou obzvláště očekávaná, povinná skladba Cantemus slovenského skladatele Petera Cóna, kterou sbor předvedl velmi dobře. Tečkou na závěr výstupu pardubického sboru bylo provedení obtížné skladby Maurice Ravela – Chanson III. Ronde, jednoho ze tří překrásných Chansonů tohoto impresionistického francouzského skladatele.

V této kategorii VUS obdržel stříbrné pásmo. Nejvyšší cenu převzal maďarský Univerzitní pěvecký sbor Pécs, který zaujal především vysokým počtem členů a příjemnou barvou hlasů.  Odpolední část pátečního soutěžního dne pokračovala Komorní kategorií, kde nechyběl druhý český sbor Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Večer patřil 2. Festivalovému koncertu, který pořadatelé uspořádali ze soutěžních sborů převážně z cizích zemí, avšak celé publikum, svou jemností a příjemným projevem, překvapil velmi kvalitní Ženský sbor Iuventus Paedagogica ze slovenského Prešova, jenž se na festivalu předvedl poprvé. Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice patřil začátek druhé poloviny koncertu. Pro toto vystoupení vybral dirigent, doktor Tomáš Židek, odlišné skladby, nesoutěžní. Využil tak příležitosti uvést své těleso v tradičních východočeských krojích, čímž zaujal obecenstvo, které sbor, po závěrečné směsi Slováckých národních písní Vojtěcha Říhovského, odměnilo neutuchajícím potleskem.

Po sobotní dopolední soutěži Ženských sborů následovala kategorie Duchovní tvorby, která soutěžní část festivalu uzavřela. Odpoledne patřilo tradičnímu průvodu městem, kterého se zúčastnily všechny přítomné pěvecké sbory. Tato část dne pak vyvrcholila v krásném historickém centru Banské Bystrice, na náměstí Slovenského národného povstania, kde jednotlivé sbory nejprve zazpívaly připravené skladby a na závěr společně zazpívaly úpravu písně Eugena Suchoně,,Aká si mi krásna“. Jelikož je B. Bystrica univerzitní město, nechyběla proto ani studentská hymna ,,Gaudeamus Igitur“ .

Ve večerních hodinách se již všichni připravovali a těšili na to nejočekávanější: 3. Festivalový Galakoncert spolu s vyhlášením výsledků a v této sborové soutěži velmi oblíbenou Volbou Miss ABB 2015. Koncert byl zahájen v 19 hodin. VUS Pardubice s velikým úspěchem obsadil zlaté pásmo v kategorii Duchovní tvorby, kde neměl lehkou situaci, jelikož zde bylo nejvíce soutěžících v jedné kategorii. K tomu ještě obdržel cenu za nejlépe provedenou duchovní skladbu, jíž byla Ave od J.Temla. Cenu Grand Prix si svým velmi dobrým výkonem zasloužil Ženský sbor z Prešova. Po vyhlašování výsledků se divákům každý sbor naposledy uvedl s jednou vybranou skladbou. Celý galakoncert pak zakončila volba Miss ABB a mužský vokální soubor Affabre Singers. Na samotný závěr si všechny sbory zopakovaly společný zpěv dvou již zmiňovaných skladeb ,,Aká si mi krásna“ a ,,Gaudeamus Igitur“.

Celý festival hodnotím po organizační stránce kladně. Prostor konání celé akce v aule Filosofické fakulty Mateja Bely byl téměř dostačující, avšak za veliký nedostatek považuji celkově velmi malou účast sborů, které se nemohly přihlásit nejspíše z důvodu pozdě zveřejněných propozic a povinných skladeb. Avšak i přes tento lehce napravitelný nedostatek se festival nesl v příjemném duchu. Eleganci a vysokou úroveň dodával především samotný předseda poroty, významný slovenský dirigent Ondrej Lenárd, který svou promluvou dokázal účinkující vždy příjemně povzbudit.

 

autorka textu: Jana Mimrová, asistentka dirigenta VUS Pardubice