Itálie 2014

Itálie 2014

Byl sychravý srpnový den, když jsme se vydali do italského Arezza, kde se konal tradiční festival sborového umění Il Polifonico. VUS, soubor zkušených zpěváků i důkladně vycvičených nováčků, pro něž to byla první zkušenost se soutěží takových rozměrů, měl kromě Arezza naplánovanou zastávku v přímořském Piombinu, kde se měl vhodně aklimatizovat a pokračovat v přípravě na změření sil se sbory z různých koutů světa.

Protože se italská soutěž konala ihned po prázdninách, tedy v čase, kdy máme my, zpěváci, volno, všechny soutěžní programy jsme veřejně uvedli na koncertu v Podlažicích u Chrasti.

Přijeli jsme do kempu, který jsme měli objednaný přes cestovní agenturu. S údivem jsme zjistili, že se do něj všichni nevejdeme. Majitel byl ovšem připravený a dvacet z nás ubytoval ve vícelůžkové hale, která dříve zřejmě sloužila jako hangár pro autobusy, k ubytování velmi slušně upravené. Zde jsme i zkoušeli.

Po příjezdu se nás ujal zaměstnanec kempu, arabský mladík Ahmed. Naše řidiče se jmény Jan a Jan jsme ponechali svému osudu a za doprovodu Ahmeda vyrazili městskou dopravou na nejbližší pláž za horami. Změnu klimatu jsme si vychutnali koupáním, nakupováním i pořizováním kuriózních fotografií.

Druhý den nás probudil zpěv cikád. Kdo neměl jídlo z domu, posnídal fíky utržené z větví stromů. Zkoušku jsme zahájili dopoledne, když v tom přišel zděšený majitel a chtěl nás v hangáru zamknout. Předseda Milan, uklízející stoly po večerní besídce, zaregistroval příjezd policejních vozidel. Proběhlo mu hlavou, kdo tam v noci co udělal. Z hangáru jsme byli odvedeni na nejbližší sousedskou zahradu, kde jsme policejní zátah přečkali. Nakonec jsme se dozvěděli, že policie pouze s měsíčním zpožděním zareagovala na jiný případ. Po obědě jsme odjeli k další pláži. Po plavání jsme se přemístili do Arezza.

Ubytování v hotelu stejného jména bylo sice 35 km od centra dění, ale zato s bazénem na střeše a s vyhlídkou na nedalekou zříceninu hradu. Servis i obsluha byly skvělé. Málokterý festival se o své soutěžící dokáže takto starat.

Il Polifonica se zúčastnilo mnoho sborů smíšených, komorních i vokálních těles. Kromě nás to byly sbory z Řecka, Francie, Estonska, Indonésie, Polska, Slovinska, Španělska, Maďarska a Ukrajiny a společně s domácími Italy vytvořily jedinečnou příležitost, jak se v tak nabité konkurenci ukázat v nejlepším světle.

Náš předseda k tomu říká: „Který soubor by nechtěl ochutnat atmosféru světového festivalu někde ve vyspělé demokratické zemi? Za dirigentů doc. Nováka i pana Kožnara to bylo téměř periodickou každoroční záležitostí, avšak od roku 2008 VUS nevyjel dále než na Slovensko. Toto nebylo zapříčiněno jenom rychlou a nutnou změnou uměleckého vedoucího, ale hlavně nástupem tzv. světové hospodářské krize, kvůli níž se hodně snížil sponzoring ze strany podnikatelů, který je v současné době až na drobné dary nulový. Bylo potřeba zvolit festival, který je pořadateli dobře zajištěný a jeho provoz není, až na startovné, hrazený účastníky. Zkusili jsme jeden takový, kde VUS již v nedávné historii byl, bylo tomu v roce 2001 a 2006. Polifonico Guido d´Arezzo má velmi náročná kritéria pro samotný výběr účastníků a účastní se ho i profesionální pěvecké soubory.“

Příprava na takovou soutěž probíhala standardně. „Dirigent vybrané skladby do soutěží obsazoval do programů koncertů a soutěžní skladby se tak sbor naučil zpaměti. Je pravdou, že noví zpěváci museli podstoupit individuální přípravu. Do Itálie jsme odjeli o den dříve, aby si sbor udělal pár zkoušek i v italském podnebí.“

Na festivalu jsme se zúčastnili tří kategorií. První v pátek devětadvacátého srpna, a druhé a třetí v den následující. Všechny hlavní soutěže se konaly v gotickém Kostele svatého Dominika a na přilehlém náměstí Piazza San Domenico, ve dne i v noci. Noční soutěže byly lákadlem pro návštěvníky. Kamenné zdi Kostela se sešikmenou střechou zvonice osazené dvěma zvony zářily pestrými barvami, červení, modří, a dodávaly již tak mystickému místu neopakovatelnou atmosféru.

Základní podmínkou bylo uvést tři skladby ze třech období, logicky k podmíněné účasti všech možných seskupení. Tato kategorie neměla předepsanou povinnou skladbu. Druhá naše soutěž, smíšené sbory, měla zadanou povinnou skladbu od italského autora s ohledem na sborovou různorodost účastníků. Tuto soutěž jsme si my, zpěváci VUS, vyslechli celou a vůbec nás nemrzí bodové ohodnocení v dolní polovině soutěžících, neboť je nám ctí, že nás takováto tělesa považují za partnery. Je na místě vyzdvihnout ukrajinský sbor Oreya, který soutěžil ve většině kategorií festivalu a jen jedinou nevyhrál.

Na místě jsme zanechali veskrze pozitivní dojmy. Kromě hlavního vystoupení jsme zpívali také na nedělní mši, která proběhla na stejném místě jako festival, tedy v Kostele svatého Dominika. Na každý festival se jedeme ukázat s tím, co umíme a jací jsme. Naši činnost sleduje MKČR prostřednictvím NIPOS ARTAMA. Na posledním FSU Jihlava – festivalu, pořádaným ARTAMA, jsme vyhráli dvě ceny. Od NIPOS jsme obdrželi velmi dobré doporučení k přidělení dotace MKČR. Na festivalu Arezzu se nevyhodnocovalo pořadí, ale jenom vítěz dané kategorie a ve finále vítěz absolutní. Podle bodového hodnocení jsme se umístili ve třetí čtvrtině soutěžících.