VUS v Polsku

VUS v Polsku

V listopadu 2014 jsme soutěžili ve Slezském Rybniku, kde se konal sedmý ročník festivalu Rybnická Jesen Chóralna, a to v kategorii smíšených sborů, v němž, vedle nás, zpívaly místní sbory Chór studencki Collegium Iuvenum, Stowarzyszenie Muzyczne – Chór Camerata a Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

V rámci podpory zahraničních vztahů Pardubického kraje jsme odzpívali den před samotnou soutěží v sídelním městě partnerského Dolnoslezského vojvodství, ve Wroclawi, ve farnosti sv. Kryštofa, koncert, během něhož zazněla například renesanční i pravoslavná hudba a také černošské spirituály. Po koncertu byl za krásného potlesku předán dar v podobě perníkového znaku města Pardubic.

Ještě týž večer jsme se přemístili do Rybnika, kde jsme byli ubytováni v místním, dobře zařízeném hotelu. K dispozici jsme měli pokoje pro dva a tři lidi, každý vybaven bezplatným připojením na internet, televizí a sociálním zařízením se sprchou. Ráno byla pro všechny sbory připravena snídaně a odpoledne oběd.

Cestou na místo jsme se na vlastní kůži přesvědčili o kvalitě polských silnic, když musel náš autobus při zatáčení do ostré zatáčky přenechat místo proti nám jedoucím vozidlům a učinit úhybný manévr na úzké silnici, jejíž hliněný, podmáčený okraj se svažoval mezi stromořadí. Náš řidič zvládl situaci mistrným způsobem, a my tak mohli pokračovat v cestě.

Druhý den, osmého listopadu, jsme absolvovali soutěž ve Slezském Rybnice, jež se konala v místním domě kultury, a soutěžili se třemi skladbami, které jsme zpívali i předešlého dne ve Wroclawi: s Archangelského Pomyšlaju deň strašnyj, Židkovým Ad te levavi a Temlovým Ave. S tímto programem jsme svou soutěžní kategorii vyhráli získáním zlatého pásma.

Během pokračování soutěže jsme se postarali o zpříjemnění chvil před i po zpívání ostatním soutěžícím pardubickým pivem Pernštejn. Pro nás, stejně jako pro ostatní soutěžící, byl pořadateli festivalu připraven oběd v místní restauraci.

Na závěr dne, v podvečerních hodinách v kostele Panny Matky Královny Apoštolů, ještě znovu zazněla Pomyšlaju deň strašnyj, a to na koncertě vítězů, a zde jsme ještě společně s ostatními sbory také zapívali Gaude Mater Polonia pod taktovkou laureáta ceny pro nejlepšího dirigenta.

Na Grand Prix byl porotou nominován Chór kameralny „SENZA RIGORE” akademii muzycznej IM. K. Lipinskiego we Wroclawiu.

Večer jsme na hotelu strávili ve společnosti Goralů, s nimiž jsme zpívali lidové písně, a zazpívali nám rovněž i frekventanti praporčické námořní školy z Holandska, kteří na hotel přijeli v uniformách.

Zahraniční soutěže mají pro soubor obrovskou cenu. Dávají mu totiž možnost srovnání s těmi méně vyspělými i s těmi nejlepšími sbory z celého světa. A to je zkušenost k nezaplacení.