PROJEKT 2015

V roce 2015 bude umělecká činnost VUS zaměřena na celostátní projekt JUBILANTI 2015, který obsahuje dva koncertní cykly, „Neznámý známý Jakub Šimon Jan“ a „ DC annis super omnia vincit veritas“, při příležitosti dvoustého výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby a šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa.

 

„NEZNÁMÝ ZNÁMÝ JAKUB ŠIMON JAN“

Záměrem dílčího cyklu je představit během roku jedinečnou skladatelskou a pedagogickou osobnost Jakuba Jana Ryby jinak než skrz pastorální hudbu. Na koncertech pořádaných v církevních objektech budou uváděna některá neznámá díla z Rybovy bohaté tvorby, vesměs vokálně – instrumentální, např.: Pater noster, Ave Maria, Regina coeli, Salve Regina, výběr z Responzorií apod. Cyklus vrcholí komponovaným pořadem z Rybova (nevánočního) skladatelského díla Stabat Mater se symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice, doplněným četbou jeho textů.

 

„DC ANNIS SUPER OMNIA VINCIT VERITAS“

V roce jubilea šestiset let od upálení reformátora Mistra Jana Husa bude VUS Pardubice klást důraz zejména na jeho duchovní odkaz a jeho univerzitní význam.

Bude interpretovat výběr z hudby pravoslavné, v níž je M. Jan Hus uctíván jako světec.

Dále: Tradice protestantského chorálu – zejména J. S. Bach – výběr Prosa ex missa (anonym 1577) super „Vias tuas Domine“ composita in gloriam Dei et Boemorum martyrum Johanis Hussi et Hieronimi – ukázka české utrakvistické hudby.

Bedřich Smetana – Tři jezdci Miroslav Krejčí – Jesu Kriste, štědrý kněže – pětihlasý polyfonický sbor smíšený na staročeskou Husovu píseň.

Ladislav Vycpálek – Červenec, Husův hlas, smíšený sbor na text K. Tomana, op. 33

Tomáš Židek – „Husitský Otčenáš“ – novinková skladba napsaná na námět staročeské modlitby.

Text zpracovává ThDr. Jan Rokyta – Husitský farář z Pardubic a pedagog Filosofické Fakulty Univerzity Pardubice.

 

Soubor se rovněž zúčastní mezinárodní soutěže Akademická Banská Bystrica 2015.