60 years of VUS

Koncert k 60. výročí vzniku souboru

60 let VUS Koncert se uskuteční 17. listopadu 2010 v 19:00 v Husově sboru v Pardubicích, 10.12. pak repríza oratoria v Sezemicích. Vrcholem večera bude provedení díla Antonína Dvořáka Mše D Dur - Lužanská. K nácviku a provedení zveme i naše absolventy. První dělené zkoušky se uskuteční v pátek v 17:00 h 27. a v sobotu v 9:00 - 18:00 h 28. srpna 2010 v budově Univerzity Pardubice, Nám. Čs. legií 565. Další termíny zkoušek budou až po 21. ročníku IFAS, tedy v říjnu.

Noty k nácviku si můžete vytisknout, ke ztažení zde: KLAVIRNI PART. Nebo si je můžete zakoupit vytištěné na první zkoušce.

V programu koncertu budou účinkovat sbory vzniklé z VUS Pardubice. Continuo, Orfeus a Cantus Amici

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (dále jen VUS) v roce 2010 oslavuje 60. výročí své činnosti. Celá jeho historie je neodlučně spjata s Univerzitou Pardubice (UPa), dřívější Vysokou školou chemickotechnologickou Pardubice (VŠCHT). Po celou tuto dobu Univerzita Pardubice poskytovala VUS nezbytné zázemí - posluchárny, kde se konají zkoušky sboru, pianino, aulu pro koncerty, místnosti pro kancelář a sborový archiv a četné další služby. Za to všechno chceme hned na začátku Univerzitě Pardubice upřímně poděkovat.

Souborem prošlo tisíce zpěváků, od roku 1995 absolvoval více než 1500 koncertů a navštívil nezpočet zemí.

Seznam navštívených zemí:

 1. ARGENTINA 1998
 2. BĚLORUSKO 1973
 3. BULHARSKO 1983
 4. DÁNSKO 1979, 1988
 5. FINSKO 1968, 1975
 6. FRANCIE 1992, 1997, 2004
 7. GRUZIE 1977
 8. CHILE 1998
 9. ITÁLIE 1974, 1990, 2001, 2006
 10. KANADA 2005
 11. LITVA 1971
 12. MAĎARSKO 1962, 1975
 13. MONACO 1986
 14. NĚMECKO 1965, 1976,1978, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 2002
 15. POLSKO 1960, 2000
 16. RAKOUSKO 1969, 1995
 17. RUSKO 1964, 1968, 1973, 1975, 1977, 1983
 18. SLOVENSKO 1958, 1962, 1974, 1976, 1985, 1989, 1993, 1995,1999, 2003, 2007, 2008, 2009
 19. ŠPANĚLSKO 1986, 1990
 20. ŠVÉDSKO 1969, 1989, 2007
 21. ŠVÝCARSKO 1990
 22. UKRAJINA 1964
 23. VELKÁ BRITÁNIE 1981