• LocationČeská Třebová
  • PositionA2
  • Debut date

Posluchačka Konzervatoře Pardubice obor dirigování, členka VUS od 17. 11. 2013. Absolventka ZUŠ Česká Třebová ve hře na klavír ve třídě matky BcA Miluše Mimrové. Zde také absolvovala literárně-dramatický a taneční obor. Účastnila se klavírních soutěží, kde obhájila přední místa. Základy dirigování získala od svého otce houslisty, dirigenta MgA Bohuslava Mimry. Na Konzervatoři Pardubice je posluchačkou ve třídě MgA Jaroslava Brycha a MgA Tomáše Židka, Ph.D. Pravidelně se účastní mezinárodních hudebních kurzů ČHS a SPKU. Jako dirigentka nejčastěji vystupuje s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana Česká Třebová a Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice.