Nejbližší koncerty

pátek 3. 10. 2014 19.00h - Tradiční podzimní koncert, Hrad Kunětická Hora

neděle 26. 10. 2014 15.00h - Koncert ke vzniku ČSR, Kostel sv. M. Magdaleny, Lázně Bohdanrč

úterý 28. 10. 2014 14.00h - Akt ke vzniku ČSR, Nám. Čs. legií

pátek 7. 11. 2014 19.30h - Koncert v partnerském regionu, http://www.stchristophori.eu

sobota 8. 11. 2014 9.00h - Rybnický sborový podzim (soutěž), Rybnik PolskoPartner roku 2013

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva 2013

VUS Pardubice si v roce 2005 připomněl 55. výročí svého založení. K tomuto výročí soubor obdržel "Morální záštitu u České komise pro UNESCO" a koncertoval ve třech kanadských provinciích. Pro rok 2006 obdržel "Morální záštitu předsedkyně České komise pro UNESCO" od Doc. MUDr. Jaroslavy Moserové, DrSc. pro jeho tradiční koncerty a koncertoval ve třech italských regionech. Nazpíval s VUS UK Praha sborové party nových děl Miloše Boka "Snové koledy" a "Credo fis moll". Snové koledy pak společně s VUS UK Praha provedl jako světovou premiéru 21.12.2006 ve VČD Pardubice.

Rok 2010 pro VUS znamenal 60. let jeho existence. K oslavě tohoto jubilea zvolil den studentstva, který je zároveň dnem narozenin zakladatele VUS doc. Ing. Vlastislava Nováka, CSc. K účasti na koncertu přizval sbory, založené absolventy VUS. Společně se sborem Cantus amici a Orfeus ve spolupráci s  Chrudimskou komorní filharmonií uvedl od Antonína Dvořáka „Mše D Dur – Lužanská“. Toto dílo bylo složeno z podnětu Josefa Hlávky k vysvěcení kaple na jeho zámku v Lužanech u Přeštic, kde měla premiéru 11.9.1887. V roce 2011 si připomínáme 170. výročí narození A. Dvořáka a 180. výročí narození architekta, stavitele, zakladatele České akademie věd a umění a Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Souhra náhod tomu chtěla, že právě VUS Pardubice v roce 2011 byl realizátorem poslední vůle Josefa Hlávky – koncertu ke dni jeho úmrtí (11.3.1908) – v Hlávkově kapli v Lužanech u Přeštic dne 10.3.2011 a uvedl zde právě onu Lužanskou mši. Akci byl přítomen i Český rozhlas.

Zázemí Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice poskytuje od jeho založení Univerzita Pardubice. Sídlí na Fakultě elektrotechniky a informatiky.